Labgeo Projekty


Wykaz ważniejszych prac zrealizowanych przez LABGEO:

  2016 r.
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: "Budynki socjalne wielorodzinne działki nr 1948/8, 1948/1 przy ul. Westerplatte w Środzie Wlkp."
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: "Posadownienie zbiornika azotu w Rogoźnie"
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: "Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Środzie Wlkp."
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: "Budowa odcinka drogi klasy G od skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Śródmiejską do projektowanego węzła obwodnicy mista Jarocin"
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa drogi Podarzewo - Łagiewniki"
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Punkt przeładunkowy odpadów komunalnych działka nr ewid. 2462/2 przy ul. Staszica w Śremie"
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Modernizacja Placu Piastowskiego - budowa targowiska w Jerzykowie"
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa ulic Gen. F. Altera, Gen. F. Kleeberga, Gen. T. Kościuszki, Gen. S. Grota-Roweckiego, Gen. K. Pułaskiego i Gen. S. Taczaka w Obornikach wraz z kanalizacją deszczową"
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: "Wzmocnienie przepustu w M. Rataje w km 14+839 drogi wojewodzkiej nr 193"
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: "Wzmocnienie przepustu w M. Skarszew w km 54+705 drogi wojewodzkiej nr 470"
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: "Budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w miejscowości Kłecko"
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa ulicy Krańcowej w Gruszczynie"
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: "Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych - stacja Palędzie"
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: "Budowa nawierzchni ulicy Siennej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie"
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: "Rozbudowa istniejącego obiektu produkcyjno-biurowego Solaris Bus & Coach S.A. o halę produkcyjną z częścią biurowo-socjalną"
 • Obsługa laboratoryjna inwestycji: "Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wlkp. - Września na odcinku Grzymysławice - Obłaczkowo"
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w M. Czarnków na odcinku od skrzyżowania z DW 181 do ronda na skrzyżowaniu z liicami Ogrodową i Gimnazjalną"
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa nawierzchni drogi w obrębie M. Kaplin"
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: " Modernizacja drogi gminnej Kostrzyn - Glinka Duchowna - Buszkówiec"
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: "Budowa dwóch silosów na kruszywo działka nr 1216/6 przy ul. Prądzyńskiego 20 w Środzie Wlkp."
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: "Modernizacja drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko"
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa / Rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P (ul. Szamotulska), odcinek między ul. Kolejową a Pocztową w M. Rokietnica"
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: "Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 449 Syców - Ostrzeszów - Błaszki i dróg powiatowych w M. Brzeziny"
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 Syców - Błaszki na odcinku Rojów - Ostrzeszów"
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa skrzyżowania ulic Kórnickiej, Prądzyńskiego oraz Mickiewicza w Środzie Wlkp."
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Rozbudowa istniejącej hali o część produkcyjno-magazynową z zapleczem socjalno-sanitarnym działki nr 3677, 1217, 1218 przy ul. Kórnickiej 52 w Środzie Wlkp."
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2929P w M. Bardo"
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 479 - ul. Uniejowska w Sieradzu - I etap"
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa ulicy Ogrodowej w Paczkowie"
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kijewie działka nr ewid. 41/19"
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa ul. Okrężnej w Pobiedziskach - Letnisku na odcinku od ul. Leśnej do ul. Bocznej"
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym dla projektowanej inwestycji: "Obiekt produkcyjno-magazynowo-administracyjny działka nr 460/5 przy ul. Kosynierów w Środzie Wlkp."
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa ulicy Sokolnickiej w Paczkowie"
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2030P na odcinku ul. Za jeziorem w Rogoźnie na długości 0,7 km"
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do przepompowni ścieków oraz przyłączami do budynków w M. Koralewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów, gm. Nowy Duninów"
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w M. Brudzeń Duży"
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: "Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odcinku Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5"
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: "Budowa ulicy Północnej w Promnicach"
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Modernizacja nawierzchni ul. Ptasiej w Kiekrzu"
  2015 r.
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: „Budowa centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni” (grudzień 2015)
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: „Budowa odcinka drogi klasy G od skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Śródmiejską do projektowanego węzła obwodnicy miasta Jarocin” (grudzień 2015)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Przebudowa i modernizacja dojazdu pożarowego nr 21 na trasie drogi głównej TA24 w Leśnictwie Szwecja, Nadleśnictwo Jastrowie” (grudzień 2015)
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: „Koncepcja dostosowania schodów w ul. Głębokiej w Poznaniu dla potrzeb osób niepełnosprawnych” (listopad 2015)
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: „Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 92 w Swarzędzu” (październik 2015)
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce, korekta łuku” (październik 2015)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Rozbudowa chodnika przy drodze powiatowej 1847P Kiszewo – Bąblinek na długości 1,3 km w ramach istniejącego pasa drogowego” (wrzesień 2015)
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej numer 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego” (wrzesień 2015)
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej numer 194 Wyrzysk - Gołańcz - Morakowo na odcinku Wyrzysk - Osiek nad Notecią” (wrzesień 2015)
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej numer 123 Huta Szklana - droga krajowa numer 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego w m. Kuźnica Żelichowska (wrzesień 2015)
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: „Budowa kompostowni płytowej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Cekowie” (wrzesień 2015)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa drogi wzdłuż torów w miejscowościach Palędzie i Dąbrówka k/Poznania” (wrzesień 2015)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa ulic na osiedlu Strumiany południe w m. Kostrzyn (Akacjowa, Brzozowa, Klonowa i Lipowa)” (wrzesień 2015)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa ulicy Przemysłowej wraz ze ścieżką rowerową w Koninie” (sierpień 2015)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Przebudowa drogi wojewódzkiej numer 242 Łobżenica - Luchowo” (sierpień 2015)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Projekt remontu ulicy Tarczowej w Poznaniu wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym” (sierpień 2015)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Projekt odwodnienia i ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem na ulicach Łanowej, Zacisze i Zakątek w Rokietnicy” (sierpień 2015)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Przebudowa ulic Akacjowej i Lipowej w Rokietnicy” (sierpień 2015)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa hali magazynowej MC Bauchemie Sp. z o.o. działka nr 1239/1 przy ul. Prądzyńskiego w Środzie Wlkp.” (sierpień 2015)
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla inwestycji: „Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych wokół istniejącego zbiornika, zlokalizowanego w najbliższym sąsiedztwie nowo wybudowanego zbiornika chłonnego, po drugiej stronie jego drogi dojazdowej, na terenie zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie, gmina Gniezno” (sierpień 2015)
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla inwestycji: „Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Snopowej w Poznaniu” (sierpień 2015)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Przebudowa ul. Morawskiej w Poznaniu” (lipiec 2015)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Rozbudowa budynku spawalni na terenie Knott sp. z o. o. w Zdziechowicach” (lipiec 2015)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Przebudowa dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ul. Piaskowej w Witaszycach” (lipiec 2015)
 • Opinia geotechniczna dla inwestycji: „Budynek socjalny użyteczności publicznej w Żydowie” (lipiec 2015)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej - ul. Polnej w m. Czmoń” (czerwiec 2015)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa przedszkola w m. Hanulin działka nr ewid. 484/13” (czerwiec 2015)
 • Opinia geotechniczna dla inwestycji: „Projekt wymiany magistrali wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Chociszewskiego w Poznaniu” (czerwiec 2015)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Rozdrażew wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (maj 2015)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Rozbudowa przedszkola nr 1 przy ul. 17 września w Środzie Wlkp.” (maj 2015)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej os. Przylesie w miejscowości Błażejewko” (maj 2015)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa ulicy ogrodowej w Dąbrówce Leśnej wraz z odwodnieniem” (maj 2015)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej działki nr 437/13 i 437/14 przy ul. Lotniczej w Środzie Wlkp.” (kwiecień 2015)
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: „Uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych wysegregowanych ze strumienia odpadów komunalnych oraz zielonych i innych odpadów biodegradowalnych zebranych selektywnie, zlokalizowanej na terenie Zakładu Sita Zachód sp. z o.o. regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych” (kwiecień 2015)
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: „Budynek mieszkalny wielorodzinny działka nr 1979/1 przy ul. Dąbrowskiego w Środzie Wlkp.” (kwiecień 2015)
 • Opinia geotechniczna dla inwestycji: „Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Głównej w Borówcu” (luty 2015)
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 178 w m. Kuźnica Czarnkowska” (luty 2015)
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego: „Badania gruntowe na plaży miejskiej w Śremie” (luty 2015)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Skład budowlany - budynek handlowy z częścią magazynową oraz waga we Wrześni” (styczeń 2015)
  2014 r.
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa drogi gminnej w Grzymysławiu” (grudzień 2014)
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: „Budowa kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką Ołobok w Ostrowie Wielkopolskim” (grudzień 2014)
 • Opinia geotechniczna dla inwestycji: „Projekt kanalizacji sanitarnej w Swarzędzu Jasinie” (listopad 2014)
 • Opinia geotechniczna dla inwestycji: „Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Głównej w Borówcu” (listopad 2014)
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: „Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie biostabilizacji i/lub kompostowania na terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Długoszynie, gm. Sulęcin” (listopad 2014)
 • Opinia geotechniczna dla inwestycji: „Projekt odprowadzenia ścieków sanitarnych z Domu Opieki Społecznej w Lisówkach” (listopad 2014)
 • Opinia geotechniczna dla inwestycji: „Projekt kanalizacji sanitarnej w Kamionkach” (listopad 2014)
 • Opinia geotechniczna dla inwestycji: „Projekt sieci wodociągowej w Mosinie (ul. Sowiniecka i ul. Żeromskiego)” (listopad 2014)
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: „Budowa ulicy Chwiałkowskiego i schodów łączących ulicę Dolna Wilda z ulicą Górna Wilda w Poznaniu” (listopad 2014)
 • Opinia geotechniczna dla inwestycji: „Projekt kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ul. Pelplińskiej w Poznaniu” (listopad 2014)
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 223 i 239 w miejscowości Warta” (listopad 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w m. Zagorzyn” (listopad 2014)
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2469 w miejscowości Borkowice, gmina Mosina” (październik 2014)
 • opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa ulicy Jaśminowej w m. Kowanówko” (październik 2014)
 • Opinia geotechniczna dla inwestycji: „Projekt budowy dróg na terenie OW Mierzyn, gmina Międzychód wraz z przebudową przepustu w miejscowości Mierzyn - Drzewce w pobliżu Karczmy Kuźniak Młyn” (październik 2014)
 • opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Poznaniu” (październik 2014)
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla inwestycji: „Budowa drogi publicznej łączącej istniejącą drogę w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2” (październik 2014)
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla inwestycji: „Budowa drogi publicznej zlokalizowanej w północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG)” (październik 2014)
 • Opinia geotechniczna dla inwestycji: „Budowa parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG)” (październik 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wlkp. - Września na odcinku Grzymysławice - Obłaczkowo (budowa kanalizacji deszczowej)” (październik 2014)
 • Opinia geotechniczna dla inwestycji: „Przebudowa drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Obłaczkowo” (październik 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Skład budowlany - budynek handlowy z częścią magazynową oraz waga we Wrześni” (październik 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa hali magazynowej i sortowni jaj w Zielnikach” (październik 2014)
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: „Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie biostabilizacji i/lub kompostowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w m. Kłoda” (wrzesień 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Środzie Wielkopolskiej” (wrzesień 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa hali magazynowej działka nr 460/3 przy ul. Kosynierów w Środzie Wlkp.” (wrzesień 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 434 w Czmoniu” (sierpień 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa traktu pieszego/rowerowego RoweLOVE Rataje łączącego Rataje - Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II w Poznaniu - etap I - J, L” (sierpień 2014)
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla inwestycji: „Projekt zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska - Września na odcinku Grzymysławice - Obłaczkowo” (sierpień 2014)
 • Dodatek nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej z 1996 roku dotyczący modernizacji sieci monitoringu lokalnego wód podziemnych na terenie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Moszczanka (sierpień 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Przebudowa ulicy Jasna Rola w Poznaniu” (lipiec 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Rozbudowa budynku OSP w Kamionkach” (lipiec 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Przebudowa schodów u zbiegu ulic Estkowskiego i Chwaliszewo w Poznaniu” (lipiec 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kutnie w ul. Grunwaldzkiej” (lipiec 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kutnie w ul. Gruszczyńskiego” (lipiec 2014)
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla inwestycji: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu dwóch kładek dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 1, w granicach administracyjnych miasta Włocławek, do obiektów bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek” (lipiec 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa hali magazynowej w Żernikach” (czerwiec 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Koźmin Wlkp.” (czerwiec 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa boisk sportowych w Krzykosach działka nr ewid. 488/5” (czerwiec 2014)
 • Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego: „Analiza warunków gruntowo-wodnych na działce nr ewid. 3238/2 w Środzie Wlkp.” (czerwiec 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od wiaduktu Franowo do wjazdu na teren WGRO s.a. w Poznaniu” (maj 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa drogi gminnej w m. Robakowo” (maj 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Przebudowa odcinka drogi o nr ewid. gruntu 132/4 w obrębie miejscowości Głażewo, gmina Międzychód” (maj 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Przebudowa drogi w m. Kobylniki” (maj 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn - ul. Sulmierzycka” (maj 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej” (maj 2014)
 • Opinia geotechniczna dla planowanej inwestycji: „Budowa hali magazynowej wyrobów gotowych - Browar Fortuna sp. z o.o. w Miłosławiu” (maj 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej w Szczytnikach” (kwiecień 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budynki handlowo-usługowe wraz z infrastrukturą i miejscami parkingowymi działki nr 188/6, 188/7, 188/8, 184/3, 183/3 w Środzie Wlkp.” (kwiecień 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Przebudowa ulicy Żużlowej w Witaszycach wraz z budową kanalizacji deszczowej” (kwiecień 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Stacja remontowo-obsługowa sprzętu transportowego działka nr 288/7 w Dziećmierowie k/Kórnika” (marzec 2014)
 • Projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej stacji paliw w miejscowości Radoszkowo Drugie (marzec 2014)
 • Opinia geotechniczna dla planowanej inwestycji: „Koncepcja budowy nowej siedziby Usług Komunalnych sp. z o. o. w Środzie Wlkp. działka nr ewid. 32/12” (marzec 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Rozbiórka i budowa nowego muru oporowego zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej nr 443, na terenie działki nr 2008 w Tuliszkowie” (luty 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Buk” (luty 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Buk” (luty 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Czerwonak” (luty 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Murowana Goślina” (luty 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Oborniki Wlkp.” (luty 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działkach o nr ewid. 2081 i 2085, obręb Pniewy, gmina Pniewy” (luty 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Pobiedziska” (luty 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Swarzędz” (luty 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa ulicy Laskówieckiej w Koninie” (luty 2014)
 • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektu oczyszczalni ścieków na terenie Browaru Fortuna w Miłosławiu (luty 2014)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Modernizacja drogi leśnej JA07 w leśnictwie Jeziora k/Jastrowia” (styczeń 2014)
  2013 r.
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa drogi wzdłuż torów w m. Dąbrówka na odcinku od ul. Poznańskiej do oczyszczalni ścieków” (grudzień 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa sieci telekomunikacyjnej w ramach projektu: e-Rawicz szansą rozwoju gmin” (listopad 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Rozbudowa ulicy Głuszyna na odcinku od ul. Starołęckiej do ul. Klimontowskiej w Poznaniu” (listopad 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej wraz z obiektem mostowym w m. Czapury” (listopad 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Przebudowa ulic Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie” (listopad 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce – Stare Koźle” (listopad 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Przebudowa ulicy Świerkowej w Rostworowie” (listopad 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Przebudowa ulicy Krętej w Kiekrzu” (listopad 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Przebudowa ulic Brzozowej, Kasztanowej i Cyprysowej w Rokietnicy” (listopad 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Przebudowa ulicy Legionów Polskich w Rokietnicy” (listopad 2013)
 • Obsługa laboratoryjna realizowanej inwestycji: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku od końca obwodnicy m. Śrem do drogi krajowej nr 36” (październik 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa hali magazynowej wysokiego składowania w m. Paproć k/Nowego Tomyśla” (wrzesień 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa kładki pieszej w ciągu chodnika na drodze powiatowej nr 2457 w m. Trzcielin” (wrzesień 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Manieczkach” (wrzesień 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa kompostowni w m. Niedźwiedź k/Wąbrzeźna” (sierpień 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Przebudowa ulicy Szkolnej w Chybach” (sierpień 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Przebudowa ulic Żagańskiej i Bohaterów Getta w Żarach wraz z ulicami ościennymi” (sierpień 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Przebudowa ulic Kochanowskiego i Żeromskiego w Żydowie” (sierpień 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3074P Sierakowo – Słomczych – Piotrowice” (lipiec 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej nr 114409E Wola Tłomakowa – Świnice Kaliskie” (lipiec 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Przebudowa ulicy Hercena w Poznaniu” (lipiec 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Przebudowa kładki w ciągu ul. Skromnej w Poznaniu” (lipiec 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie biostabilizacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Kłoda” (czerwiec 2013)
 • Ocena zgodności dokumentacji projektowej z wykonaną nawierzchnią w zadaniu: „Budowa drogi leśnej przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Drawno o długości 4,162 km” (czerwiec 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Ulica Bojanowskiego – połączenie z ulicą Konopnickiej w Ostrowie Wlkp.” (czerwiec 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa ulicy Paderewskiego od ul. Wysockiej do ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wlkp.” (czerwiec 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Rozbiórka istniejącego wiaduktu nad nieczynną linią kolejową PKP i budowa nowego obiektu inżynieryjnego w ciągu drogi krajowej nr 39 w km 85+775 w m. Kamienna” (czerwiec 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi krajowej nr 39 w km 67+181 w m. Książkowice” (czerwiec 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rz. Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 18+791 w m. Prudnik” (czerwiec 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Pomorskiej w Ostrowie Wlkp.” (czerwiec 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Ulica Raszkowska w Ostrowie Wlkp. – zagospodarowanie terenu na narożniku z ul. Wolności” (czerwiec 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Budowa kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką Ołobok w ciągu drogi powiatowej 5299P w Ostrowie Wlkp.” (czerwiec 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2919P w miejscowości Grabowo Królewskie” (czerwiec 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo” (czerwiec 2013)
 • Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: "Budowa osiedla domów w zabudowie szeregowej i bliźniaczej w Bninie k/Kórnika" (maj 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa ulicy Tęczowej w Robakowie k/Kórnika" (maj 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa dróg wewnętrznych na terenie strefy AG w Robakowie" (maj 2013)
 • Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: "Rozbudowa węzła Tarnowo Podgórne po stronie południowej drogi krajowej nr 92 Poznań - Pniewy" (kwiecień 2013)
 • Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa dróg gminnych w Czerniejewie" (marzec 2013)
 • Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa dróg gminnych w Żydowie" (marzec 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa ulic Marii Skłodowskiej Curie oraz Romera w Śremie" (marzec 2013)
 • Opinia geotechniczna dla sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego: "Karkoszów, gmina Krzeszyce, powiat sulęciński, woj. lubuskie - działka nr 23" (marzec 2013)
 • Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: "Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego w Śremie" (marzec 2013)
 • Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: "Punkt gromadzenia odpadów problemowych dla gminy Książ Wlkp." (marzec 2013)
 • Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa dworca kolejowego w Środzie Wlkp. wraz z projektem przebudowy placu przydworcowego" (luty 2013)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Wronki" (luty 2013)
 • Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: "Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych wraz z punktem gromadzenia odpadów problemowych na terenie międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w Mateuszewie" (styczeń 2013)
  2012 r.
 • Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla planowanej inwestycji: "Rozbudowa cmentarza w Środzie Wlkp." (grudzień 2012)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa rozlewni gazu płynnego w Mąkownicy k/Witkowa" (grudzień 2012)
 • Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej inwestycji: "Budowa łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze" (listopad 2012)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa schodów na pochylnię w przejściu podziemnym "Leśnowolska" pod ulicą Dąbrowskiego w Poznaniu" (listopad 2012)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa ulic Letniej, Słonecznej, Wiosennej i Zimowej w Nochowie k/Śremu" (listopad 2012)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa ulicy Krętej w Śremie" (listopad 2012)
 • Opinia geotechniczna dla planowanej inwestycji: "Odwodnienie ulicy Królewny Śnieżki w Szczytnikach k/Poznania" (listopad 2012)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Czmońcu k/Kórnika" (październik 2012)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dziećmierowie k/Kórnika" (październik 2012)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa drogi gminnej zbiorczej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 433 obręb Żerniki do rowu melioracyjnego nr 1 w Robakowie gm. Kórnik" (październik 2012)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa ulic Torowej i Pokrzywno, odcinek od ul. B. Krzywoustego do ul. Garaszewo w Poznaniu" (październik 2012)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa 6 przepustów w rejonie ulic Orzeszkowej i Rzepichy w Gnieźnie" (październik 2012)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z ul. Brzozową w Niepruszewie" (październik 2012)
 • Badania kontrolne robót ziemnych dla realizowanej inwestycji: "Budowa sieci wodociągowej dla ulic Kórnickiej, Tuwima, Prusa, Jackowskiego, Staszica, Żeromskiego, Kasprowicza, Paderewskiego w Środzie Wlkp." (październik 2012)
 • Obsługa geotechniczna realizowanej inwestycji: "Budowa salonu sprzedaży samochodów ciężarowych Volvo wraz ze stacją serwisową w m. Karski, gm. Ostrów Wlkp." (wrzesień 2012)
 • Badania kontrolne robót ziemnych dla realizowanej inwestycji: "Budowa zespołu suszarni Tarkett Polska w Orzechowie" (wrzesień 2012)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa budynków gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na halę magazynową do konfekcjonowania i przechowywania odzieży, z budową łącznika między halami i kotłowni w Chociczy k/Środy Wlkp." (sierpień 2012)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa dróg w strefie AG w Tarnowie Podgórnym - ul. Sowia, ul. Pocztowa, ul. Przemysłowa" (sierpień 2012)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 22 w m. Szczuczarz" (lipiec 2012)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 22 w m. Dzwonowo" (lipiec 2012)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 22 w m. Strączno" (lipiec 2012)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 20 w Złocieńcu" (lipiec 2012)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 10 w Mirosławcu" (lipiec 2012)
 • Badania kontrolne robót ziemnych dla realizowanej inwestycji: "Budowa obiektu handlowego Netto w Stęszewie" (lipiec 2012)
 • Obsługa geotechniczna realizowanej inwestycji: "Budowa placów i dróg wewnętrznych na terenie Cukrowni Pfeifer & Langen w Środzie Wlkp." (lipiec 2012)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Muzeum przyrodniczo-łowieckie w Uzarzewie" (lipiec 2012)
 • Obsługa geotechniczna realizowanej inwestycji: "Budowa instalacji do biosuszenia, biostabilizacji i kompostowania odpadów biodegradowalnych oraz elementów uzbrojenia technicznego i zagospodarowania działki na terenie Zakładu Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych Chemeko-System w m. Rudna Wielka gm.Wąsosz" (czerwiec 2012)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Molo i punkt widokowy nad Jeziorem Kórnickim" (czerwiec 2012)
 • Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Pałac i zabudowania gospodarczo-garażowe w Dębiogórze" (czerwiec 2012)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Roboty budowlane na wiadukcie nad linią kolejową, w ciągu drogi krajowej nr 12, w km 58+718, w miejscowości Chrobrów" (czerwiec 2012)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Roboty na moście w ciągu drogi krajowej nr 12, w km 6+954 na rzecze Chwaliszówka, w miejscowości Żarki Wielkie" (czerwiec 2012)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Roboty na moście w ciągu drogi krajowej nr 12, w km 26+639 na rzecze Lubsza, w miejscowości Lipinki Łużyckie" (czerwiec 2012)
 • Badania kontrolne robót ziemnych dla realizowanej inwestycji: "Zespół zabudowy mieszkaniowej Nowy Browar przy ul. Majakowskiego w Poznaniu" (czerwiec 2012)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa kompostowni odpadów i osadów ściekowych oraz punktu gromadzenia odpadów problemowych w Odolanowie" (maj 2012)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyżowniki k/Kleszczewa" (maj 2012)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa zespołu ośmiu budynków wielorodzinnych przy ul. Topolskiej w Środzie Wlkp." (maj 2012)
 • Obsługa laboratoryjna w zakresie kontroli robót ziemnych dla realizowanej inwestycji: "Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądki w miejscowości Żerniki" (kwiecień 2012)
 • Badania kontrolne robót ziemnych dla realizowanej inwestycji: "Budowa kortów tenisowych przy Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp." (kwiecień 2012)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż dróg gminnych i powiatowych" (kwiecień 2012)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Punkt gromadzenia odpadów problemowych dla gminy Borek Wlkp." (kwiecień 2012)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Punkt gromadzenia odpadów problemowych dla gminy Kórnik" (kwiecień 2012)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Punkt gromadzenia odpadów problemowych dla gminy Piaski" (kwiecień 2012)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Wymiana nawierzchni pieszo-jezdnych na terenie Zakładu Leczenia Odwykowego w Charcicach" (marzec 2012)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie" (luty 2012)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa wiaduktu kolejowego w km 803,808 linii Kluczbork - Poznań nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim wraz z wykonaniem przebudowy ulicy Brzozowej" (luty 2012)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa ulicy Pawiej w Poznaniu" (styczeń 2012)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa ulic pomiędzy Rondem Kaliska a Rondem Pałuckim w Wągrowcu" (styczeń 2012)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2424P Rokietnica - Poznań na odcinku ul. Kierskiej od ul. Leśnej do ul. Altanowej w Kiekrzu k/Poznania" (styczeń 2012)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa osiedla domów jednorodzinnych w m. Psarskie gm. Śrem" (styczeń 2012)
 • Badania geotechniczne dla projektowanej inwestycji: "Zespół zabudowy Browar Kobylepole przy ul. Majakowskiego w Poznaniu" (styczeń 2012)
 • 2011 r.
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Droga i wiadukt nad linią DK-92 Poznań - Warszawa w m. Swarzędz" (grudzień 2011)
 • Opinia o warunkach gruntowo - wodnych dla planowanej inwestycji: "Budowa szpitala matki i dziecka wraz z niezbędną infrastrukturą komunikacyjną i parkingową w Poznaniu - działki nr 1/6, 6/2, 2/3" (grudzień 2011)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej 3470P na odcinku: droga krajowa nr 92 - skrzyżowanie z ulicą Leśną w Kole" (grudzień 2011)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa przepustu drogowego w km 73+836 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Dolsk" (listopad 2011)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa ulicy Rybnej w Gnieźnie" (listopad 2011)
 • Opinia o warunkach gruntowo - wodnych dla projektowanej inwestycji: "Regulacja wysokościowa lewego brzegu Potoku Ligockiego w m. Pokrzywnica, woj. opolskie" (listopad 2011)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa ulicy Michałowskiego w Śremie" (listopad 2011)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Rozbudowa obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewie k/Kórnika" (październik 2011)
 • Obsługa geotechniczna inwestycji: "Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla hali magazynowej wysokiego składowania przy ul. Przedpole w Warszawie" (październik 2011)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Pawilon handlowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Suchym Lesie k/Poznania" (październik 2011)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa drogi do Jenatowa w obrębie Zatom Nowy k/Międzychodu" (wrzesień 2011)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Remont ul. Zamenhofa w Poznaniu" (wrzesień 2011)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Remont nawierzchni ul. Bukowskiej w Poznaniu" (wrzesień 2011)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Pawilon handlowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mieszka I w Poznaniu" (wrzesień 2011)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P, odcinek Słupca - Ląd" (sierpień 2011)
 • Obsługa geotechniczna inwestycji: "Budynek mieszkalno-usługowo-handlowy u zbiegu ulic Wodnej i Garbary w Poznaniu" (sierpień 2011)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Zakład produkcji paliw alternatywnych i kompostu w Bolechowie k/Poznania" (sierpień 2011)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Wieża widokowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mosinie" (sierpień 2011)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa ulicy Solidarności w Jarocinie" (sierpień 2011)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa ulicy Jeziornej w Piotrowicach" (sierpień 2011)
 • Badania kontrolne robót ziemnych dla inwestycji: "Drogi i place przy hali magazynowej z budynkiem biurowym Powerbike w Dąbrowie, gm. Dopiewo k/Poznania" (lipiec 2011)
 • Badania kontrolne robót ziemnych dla inwestycji: "Przebudowa drogi leśnej w ciągu drogi przeciwpożarowej nr 3 w leśnictwach Nowy Dwór i Zawarcie, nadleśnictwo Międzychód" (lipiec 2011)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa wiaduktów w ciągu Alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku" (lipiec 2011)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa ulic Powstańców Wlkp. i Gostyńskiej w Śremie od Ronda Armii Krajowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 432" (lipiec 2011)
 • Badania kontrolne robót ziemnych dla inwestycji: "Drogi i place manewrowe na terenie Cukrowni Pfeifer & Langen Środa Wlkp." (czerwiec 2011)
 • Opinia o warunkach gruntowo-wodnych dla realizowanej inwestycji: "Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 432 z drogą powiatową 2410P w Środzie Wielkopolskiej - odcinek od ul. Strzeleckiej do ul. Nekielskiej" (czerwiec 2011)
 • Obsługa geotechniczna inwestycji: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych dla zespołu budynków mieszkalnych Poznań Naramowice" (czerwiec 2011)
 • Badania kontrolne robót ziemnych dla inwestycji: "Budowa sieci wodociągowej w obwodnicy Środy Wielkopolskiej - Etap II" (czerwiec 2011)
 • Obsługa geotechniczna inwestycji: "Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV w Kromolicach wraz z powiązaniami liniowymi 400 kV z kierunku Pątnów, Plewiska, Ostrów" (maj 2011)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie firmy MC-BAUCHEMIE w Środzie Wielkopolskiej" (maj 2011)
 • Opinia o warunkach gruntowo-wodnych dla realizowanej inwestycji: "Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 432 z drogą powiatową 2410P w Środzie Wielkopolskiej" (kwiecień 2011)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa nawierzchni ul. Sadowej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie" (kwiecień 2011)
 • Badania kontrolne robót ziemnych dla inwestycji: "Budowa sieci wodociągowej w obwodnicy Środy Wielkopolskiej - Etap I" (kwiecień 2011)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa nawierzchni ul. Wyszyńskiego wraz z odwodnieniem w Międzychodzie" (kwiecień 2011)
 • Dokumentacja hydrogeologiczna dla projektowanej inwestycji: "Stacja paliw Intermarche w Środzie Wlkp." (kwiecień 2011)
 • Badania kontrolne robót ziemnych dla inwestycji: "Budowa terminala kontenerowego w Gądkach" (marzec 2011)
 • Projekt prac geologicznych dla projektowanej inwestycji: "Stacja paliw Intermarche w Środzie Wlkp." (styczeń 2011)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Borówcu" (styczeń 2011)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa przepustu w ciągu DK-11 na odcinku Koszalin - Bobolice, w km 78+460" (styczeń 2011)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa kładki nad Kanałem Żerańskim w Nieporęcie k/Warszawy" (styczeń 2011)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1213F
  Międzyrzecz - Bukowiec w km 4+142" (styczeń 2011)
 • 2010 r.
 • Obsługa geotechniczna inwestycji: "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i stawów dla Portu Lotniczego Poznań - Ławica" (listopad 2010)
 • Obsługa geotechniczna inwestycji: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Borówcu" (listopad 2010)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa ulic Ratuszowej, Kościelnej, Poprzecznej, Mury, Pl. Przemysława w m. Buk" (listopad 2010)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Koncepcja programowo-przestrzenna wschodniej obwodnicy miasta Mosina łączącej ulicę Mocka w Mosinie (dr. wojew. nr 431) z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Nowinkach - Drużynie (dr. powiat. nr 2465P) z przeprawą mostową przez Kanał Mosiński" (październik 2010)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa szeregowca 14-segmentowego w Zalasewie k/Swarzędza" (październik 2010)
 • Badania kontrolne robót ziemnych dla inwestycji: "Zmiana zagospodarowania Starego Rynku w Środzie Wlkp., przebudowa nawierzchni płyty oraz małej architektury" (październik 2010)
 • Obsługa geotechniczna inwestycji: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kromolice - Pątnów" - teren powiatu średzkiego i konińskiego (październik 2010)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kórniku" (wrzesień 2010)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa osiedla Bnin między ulicami Czołowską i Witosa w Bninie" (wrzesień 2010)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Pawilon handlowy przy ul. Kościelnej w Poznaniu" (wrzesień 2010)
 • Badania kontrolne robót ziemnych dla inwestycji: "Budowa obwodnicy miasta Murowana Goślina w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 196" (sierpień 2010)
 • Badania kontrolne robót ziemnych dla inwestycji: "Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 307 Poznań - Buk na odcinku Poznań - Zakrzewo" (sierpień 2010)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa parkingu wraz z miejscem do ważenia w obrębie m. Piorunkowice w ciągu DK nr 41 Nysa - Prudnik" (sierpień 2010)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa drogi gminnej z przeprawą mostową przez Kanał Mosiński i przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 431, w miejscowościach Mosina i Krosinko" (lipiec 2010)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa mostu przez rzekę Wrześnicę w Nadarzycach wraz z dojazdami" (lipiec 2010)
 • Kompleksowa obsługa geotechniczna inwestycji: "Budowa obiektu handlowo-usługowego Kaufland przy ul. Lipowej w Pleszewie" (lipiec 2010)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Pawilon handlowy przy ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wlkp." (czerwiec 2010)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa hali produkcyjnej w Kijewie k/Środy Wlkp., działka nr 20/31" (czerwiec 2010)
 • Badania nośności podłoża pod zbiornik retencyjny - "Rozbudowa stadionu miejskiego w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej" (maj 2010)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa elektrowni wiatrowej we Włostowie k/Środy Wlkp., działka nr 14/2" (maj 2010)
 • Obsługa geotechniczna inwestycji: "Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej w Kórniku" (maj 2010)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budynek usługowy t.j. market/hurtownia materiałów budowlanych i centrum fitness w Krośnie k/Mosiny, działki nr 207 i 208" (kwiecień 2010)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Kładka pieszo-rowerowa wraz z dojazdami nad rzeką Prosną w Kaliszu" (kwiecień 2010)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Analiza możliwości zagospodarowania działek nr 41/11, 41/12 dla potrzeb organizacji i funkcjonowania stacji przeładunkowej odpadów komunalnych, sortowni odpadów zbieranych selektywnie, punktu gromadzenia odpadów problemowych oraz zaplecza technicznego i bazy transportowej Zakładu Usług Komunalnych w Środzie Wlkp." (marzec 2010)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa w Herburtowie k/Wielenia" (marzec 2010)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa wiaduktu w miejscowości Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174" (marzec 2010)
 • Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji: "Budowa drogi gminnej w Międzychodzie łączącej drogi wojewódzkie nr 160 i nr 182 pełniącej funkcję obwodnicy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap" (styczeń 2010)